VU COST
Naujos šviesą stiprinančios medžiagos ir prietaisai iš III-V-N junginių
Novel Gain Materials and Devices Based on III-V-N Compounds
Vykdytojai
Atstovas į Veiklos valdymo komitetą:
Prof. habil. dr. Gintautas Tamulaitis,
VU Puslaidininkių fizikos katedros vedėjas,
Taikomųjų mokslų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas,
WG2 darbo grupės dalyviai:
Prof. habil. dr. Edmundas Kuokštis,
VU Puslaidininkių fizikos katedros profesorius,
VU Taikomųjų mokslų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas,
Dr. Karolis Kazlauskas,
VU Taikomųjų mokslų institutas,
vyresnysis mokslo darbuotojas,
Dr. Jūras Mickevičius,
VU Puslaidininkių fizikos katedros,
mokslo darbuotojas,
Darius Dobrovolskas,
doktorantas,
Taikomųjų mokslų instituto inžinierius,